Onnodige miscommunicatie op het werk

55% van onze communicatie is lichaamstaal, hoe het klinkt is 38% en woorden zijn slechts 7%. Onderling communiceren met Nederlanders is een stuk eenvoudiger, wanneer je een Nederlandse opvoeding hebt gehad. Hierdoor weet je wat de onbesproken regels zijn of wat de grapjes uit de Nederlandse cultuur betekenen.

Als je, om welke reden dan ook, nieuw in Nederland komt wonen heb je een hele andere cultuur en non-verbale communicatie met mensen uit je eigen land. Je mist dus hele essentiële informatie als je hier niet op kunt vertrouwen. Het blijkt dat alleen de Nederlandse taal leren, niet voldoende gereedschappen geeft om goed te kunnen integreren in onze samenleving.

Regelmatig hoor ik van mensen met een immigratieachtergrond: een gevoel van uitgelachen worden door Nederlandse collega’s. Wanneer je doorvraagt blijkt dat er grapjes gemaakt werden, maar zij deze niet begrepen werden en ze daardoor ook niet mee kunnen lachen. Men voelt zich buitenspel gezet door een onnodig misverstand.

Hoewel ik 19 jaar in Nederland woon en een Masteropleiding heb afgerond herken ik precies wat ze bedoelen. Ik heb nog lang niet alles onder de knie wat er te weten valt over de Nederlandse cultuur. Denk bijvoorbeeld aan afspreken met vrienden of collega’s. Er wordt altijd precies afgesproken hoe laat we bij dat ene café zullen zijn, maar nooit hoe laat we weer naar huis gaan.

Dit blijkt ook uit mijn onderzoek onder consulenten bij de gemeente Renkum die de verantwoordelijkheid hebben om vluchtelingen te begeleiden naar participatie en betaald werk.

Consulenten kunnen dit proces veel effectiever begeleiden wanneer ze inzicht hebben over de verwachtingen van immigranten over de Nederlandse cultuur en omgangsvormen. Op deze manier kunnen ze makkelijker juiste informatie vertrekken. Daarnaast is bewustzijn en ervaring met (ook eigen) non-verbale communicatie noodzakelijk om concrete en gerichte strategieën om te voorkomen dat men in ‘culturele valkuilen’ trapt.

Wanneer je meer wilt weten over dit onderwerp, kun je altijd eens contact opnemen over trainingen.