Over Belloh Williams

Mijn ervaring

Toen ik naar Nederland kwam, mocht ik geen Nederlands leren. Weken lang achter elkaar heb ik aan consulenten moeten vragen “Waarom?”. Maar het is me desondanks toch gelukt om de Nederlandse taal te leren.

Na het leren van de Nederlandse taal, wilde ik graag een opleiding volgen. Waarop ik te horen kreeg dat dit niet mogelijk was. Wederom was mijn belangrijkste vraag: “Waarom?”.

In 2020 heb zelfs een Masteropleiding afgerond, zonder hulp of tussenkomst van consulenten. Ik hou me altijd bezig met het waarom. Zonder goede waarom, worden mensen immers niet gemotiveerd om doelen te bereiken.

 

 

Mijn onderzoek

In 2019 heb ik een onderzoek afgerond waaruit blijkt dat cultuurverschillen de communicatie tussen vluchtelingen en consulenten beïnvloeden tijdens begeleidingsgesprekken.

Consulenten begrijpen vaak niet dat een vluchteling  achtergrondinformatie nodig heeft over de Nederlandse maatschappij, cultuur en gewoonten. Noch dat een statushouders niet aangeeft wanneer deze iets niet snapt, niet wil of ergens problemen mee heeft.

Met andere woorden, de consulent begreep niet dat het van belang is om “de waarom kant” van het verhaal uit te leggen. Daardoor worden verschillende informaties niet goed geïnterpreteerd en ontstaan er scheve verwachtingen. 

Deze bevindingen, in combinatie met mijn eigen ervaringen, maakt mij de ideale gesprekspartner voor iedereen die met integratie van vluchtelingen bezig is. Waarmee kan ik jou helpen?

 

Laat mij jouw gids zijn

Wanneer je om oorlog of armoede bent gevlucht uit je land dan is Nederland een oord van rust en veiligheid. Maar het is ook een land met vreemde gebruiken en een vrije cultuur. Als immigrant voelt het soms als een doolhof waarin je verdwaalt in regels, omgangsvormen en individualisme.  Dan kun je wel een gids gebruiken: iemand die je de hand reikt en met samen met jou op weg gaat.

Persoonlijke begeleiding

Als vluchteling of immigrant lijkt Nederland niet op het land dat je gewent bent. Hoe ga je om met de verschillen ten opzichte van je land van herkomst? Laat mij je helpen met alle puzzelstukjes op zijn plek te leggen.

Training voor consulenten

Wanneer je werkt met immigranten en vluchtelingen moet je rekening houden met bepaalde dingen. Hoe ga je om met cultuurs- of communicatieverschillen? Dit ontdek je tijdens mijn interactieve trainingen.

De laatste verhalen

Onnodige miscommunicatie op het werk

55% van onze communicatie is lichaamstaal, hoe het klinkt is 38% en woorden zijn slechts 7%....

Anderen over Belloh:

Jan Cornelius

Door voorbeelden uit eigen leven laat Belloh zien hoe het begeleiden van vluchtelingen anders kan. Door focus te leggen op eigen kracht en de kwaliteiten van cliënten wordt het integratieproces versneld.

COA (Almelo)

Tijdens de workshop met consulenten en immigranten liet Belloh zien hoe we aansluiting kunnen vinden op de culturele belevingswereld van immigranten. Daarnaast gebruikt ze haar ervaringsdeskundigheid waardoor cliënten weer hoop krijgen in het leven.

Jan van Gorkum

Belloh luistert écht! Ik heb onze samenwerking als prettig ervaren , ze stelt veel vragen en kijkt goed mee naar wat er wel mogelijk is.