Training voor consulenten

Wijzer in communicatie met andere culturen

Bij verschillende gemeentes train ik consulenten, die als doel hebben vluchtelingen aan het werk te zetten. Door miscommunicatie, dat te maken heeft met cultuurverschillen, is er veel uitval en blijven veel mensen thuis met een uitkering. Men wordt verteld wat er gedaan moet worden, maar er wordt vergeten stil te staan bij het waarom dit belangrijk is.

Dit doe ik door mijn ervaringsdeskundigheid in te zetten en op basis van het onderzoek dat ik heb gedaan tijdens mijn masteropleiding sociaal werk. Hierin bleek dat door cultuursensitief aan de slag te gaan, consulenten meer bewust worden van non-verbale communicatie en de omgangsvormen tijdens begeleidingsgesprekken.

Op deze manier wordt het proces van een vrijwilligerswerk naar een betaald baan versneld. Daardoor vluchtelingen zelfredzaam worden en kunnen zij integreren. Dit betekent dat de overheid kan bezuinigen op kosten en blijft er zodoende meer geld over voor zorg.

Een win-win situatie of niet?

Voorbeeld onderwerpen

– Inzicht eigen culturele programmering
– Verschillen in non-verbale communicatie (zowel zenden als ontvangen)
– Wat is voor Nederlanders vanzelfsprekend en voor vluchtelingen niet?
– Strategie voor concrete stappen om begeleidingsproces te verbeteren
– Het belang van uitleggen “waarom iets belangrijk is”
– Gerelateerde onderwerpen op aanvraag

Jouw gids: Belloh Williams

Optimistisch, doortastend, veerkrachtig, geduldig en recht door zee. Dat zijn woorden die mij goed omschrijven. Ik ben geboren in Liberia, dus heb veel ervaring met hoe je kunt verdwalen in een woud van regels in het mooie Nederland.

Tijdens mijn masteropleiding sociaal werk zag ik dat er veel wordt gekeken naar wat iemand allemaal niet kan. Ik kijk altijd naar wat je juist wel kan. Door focus te leggen op jouw krachten en kwaliteiten kun jij bloeien zoals een bloem in de zon.

De laatste verhalen

Onnodige miscommunicatie op het werk

55% van onze communicatie is lichaamstaal, hoe het klinkt is 38% en woorden zijn slechts 7%....

Anderen over Belloh:

Jan Cornelius

Door voorbeelden uit eigen leven laat Belloh zien hoe het begeleiden van vluchtelingen anders kan. Door focus te leggen op eigen kracht en de kwaliteiten van cliënten wordt het integratieproces versneld.

COA (Almelo)

Tijdens de workshop met consulenten en immigranten liet Belloh zien hoe we aansluiting kunnen vinden op de culturele belevingswereld van immigranten. Daarnaast gebruikt ze haar ervaringsdeskundigheid waardoor cliënten weer hoop krijgen in het leven.

Jan van Gorkum

Belloh luistert écht! Ik heb onze samenwerking als prettig ervaren , ze stelt veel vragen en kijkt goed mee naar wat er wel mogelijk is.